bgen
Въздушен хокей Titan
Този въздушен хокей е оборудван с поликарбонатно покритие на игралното поле. Въздушната струя е много добра и прави играта динамична и интересна. Вратите са изкарани на игралното поле, което позволява на шайбата да мине зад вратата, точно като в реалния хокей.
  • Размери: 234 x 134 см
  • Игрално поле: 216 x 106 см
  • Височина: 84 см